Solusi Sehat

Selasa, 08 Juni 2010

Materi Ujian

UJIAN TENGAH SEMESTER
FAKULTAS SYARIAH DOUBLE DEGREE dan TARBIYAH NON REGULER INISNU JEPARA
MATA KULIAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN


1.Jelaskan teknologi pendidikan ditinjau dari segi sosiologi dan bagaimana sisi positif dan negatif
2.Salah satu domain/ ranah/kawasan teknologi pendidikan adalah Desain, Jelaskan dan Komponen apa saja yang ada didalamnya
3.Jelaskankan pengertian media pembelajaran dan sebutkan Media Pembelajaran standar yang dipakai oleh Pendidik Mata Pelajaran Fiqh
( bab Sholat Janazah)
4.Sebutkan macam-macam sumber belajar, dan bagaimana pendapat saudara tentang sumber belajar dari Internet apakah sudah memenuhi kaedah kaedah sumber belajar
Jawaban dikirim ke alamat E-mail : rohmansay@yahoo.co.id, paling lambat sehari sebelum Mata Kuliah diujikan

Read more...

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP